O projektu

Detaljne informacije o projektu Kuća Osmijeha

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

O ČEMU SE TOČNO RADI

KRATKI OPIS PROJEKTA

Projektom će se opremiti stambeni prostor u kojem će biti smješteni mladi bez odgovarajuće roditeljske skrbi koji nakon navršenih 18 godina izlaze iz sustava udomiteljstva. Planirana je i adekvatna stručna pomoć udomiteljima i mentorima kroz razne edukacije, te psihoedukativna podrška udomljenoj djeci i mladima koji izlaze iz sustava skrbi.

Ciljevi projekta

Pružanje adekvatne stručne pomoći djeci i mladima bez odgovarajuće roditeljske skrbi koji su smješteni u udomiteljskim obiteljima, a članovima udruge Osmijeh podrška za svakodnevno suočavanje sa specifičnim problemima udomiteljstva.

Očekivani rezultati projekta

– 6 mladih ljudi koji izlaze iz sustava skrbi/udomiteljskih obitelji sa stečenim znanjima i vješinama potrebnima za samostalan život
– 30 djece u udomiteljskim obiteljima pružena podrška kako bi im se olakšala prilagodba novim životnim situacijama, te funkcioniranje u školskoj i socijalnoj sredini
– 15 udomitelja pružena podrška za lakše suočavanje sa specifičnim problemima i izazovima udomiteljstva

Kontakt osoba

Ivana Pavlović Šklebar, ivana.pavlovic@djurdjevac.hr

Opće informacije

Naziv projekta: Kuća osmijeha, UP.02.2.2.06.0116

Naziv korisnika: Grad Đurđevac

Naziv partnera: Udruga udomitelja za djecu Osmijeh i Centar za socijalnu skrb Đurđevac

Ukupna vrijednost projekta: 1.175.081,44 kuna

EU sufinanciranje projekta: 1.175.081,44 kuna

Razdoblje provedbe projekta: 01.06.2020. – 01.06.2022.

Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost Grada Đurđevca.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa ”Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020”.